eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

Galerija

Ekipa Eldre nastoji fotografirati što je više moguće događanja na kojima obavljamo poslove najma audio, video i rasvjetne opreme te općenito tehničke produkcije. U galeriji se nalazi pregled dijela događanja na kojima smo sudjelovali u posljednjih nekoliko godina, s pripadajućim galerijama fotografija.

Tražilica: