eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

Galerija

Modna revija Lisca

travanj 2009.

Korištena je LED zavjesa PLS StripLITE1 sastavljena od 105 modula - ukupno 35m2 te video režija. Prethodna priprema video materijala za prikaz na LED zavjesi na digitalnoj videomontaži VT[4].