eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

Galerija

Parni Valjak u Koprivnici

studeni 2009.

Korištena oprema: line-array razglas EAW od 16 modula KF760/761 te 12 modula BH760, FOH mikser Soundcraft Vi6 te Yamaha M7CL za monitoring. Rasvjeta od 32 movingheada Martin MAC 500/600, 16 kom. I-Pix Satellite, 8 reflektora ARRI 1000W Fresnel, 8 spot reflektora ETC Source Four Zoom te 4 audience blindera (8-lite), sve kontrolirano putem rasvjetne konzole Martin Maxxyz Compact. Video zavjesa od 180 modula PLS StripLITE1 (65 m2), video režija uz kamere JVC GY-DV550, te media server Green Hippo Hippotizer V3.

Fotografije: Parni Valjak (parni-valjak.net)