eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

Galerija

Porin - Split

ožujak 2015.

Korištena je rasvjeta sastavljena od 250 moving headova (Robe MMX, Robe Pointe, Sharpy, Martin Mac 2000 Spot, Martin Mac 2000 Wash), 50 LED reflektora Elation Cuepix Strip Tri, 80 klasičnih reflektora Par 64 ACL Aircraft, 20 audience blindera uz 2 rasvjetna pulta MA Lighting grandMA 2 te 350 metara aluminijske konstrukcije (truss) Eurotruss sa 60 motora. Video od LED ekrana rezolucije 4 mm i 10 mm te LED zavjesa rezolucije 37,5 mm te kompletni backline.