eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

Galerija

Promocija nove Opel Astre u Areni Zagreb

prosinac 2009.

Koristili smo razglasni sustav snage 200 kW baziran na EAW KF760/BH760 line-arrayu uz EAW KF730 kao side-fillove. Miks se izvodio na dva digitalna 48-kanalna pulta Yamaha M7CL. Za video kulisu korišteno je 200m2 PLS LED strip zavjese te dva DLP projektora Barco CLM R10+ snage 10.000 ANSI lumena. Rasvjeta od 100 moving headova Martinove MAC serije raspoređena je kroz 200 metara Prolyte aluminijskih trasa.