eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

Galerija

Splitski festival

srpanj 2010.

Korištena je segment audio opreme - line-array razglas EAW KF730/SB730, dva digitalna miksera Yamaha M7CL, digitalni mikser Yamaha LS9 te analogni mikser Midas Venice 320, uz monitoring 36x EAW.