eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

Galerija

Susret HKM Sisak

svibanj 2012.

Korištena su tri LED ekrana Barco DLite7 na rampama, uz video režiju zasnovanu na pultu Grass Valley Indigo HD, modularni line-array razglas sastavljen od 32 modula EAW KF760/KF761 te miksera Midas Heritage 2000 te toreta za razglas Pilosio.