eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

Galerija

Koncert Željka Joksimovića u Poreču

veljača 2011.

Kompletna tehnička produkcija - line-array razglas EAW KF760, ground support Prolyte, 40 moving headova Martin, 20 m2 LED ekrana Barco Dlite7, i dr.