eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

Kontakt

eldra d.o.o.

audio video lighting rental
production services

ELDRA d.o.o. za promet i održavanje elektroničkih aparata i proizvoda

 • Osobni identifikacijski broj (OIB): 79695515983
 • Subjekt je upisan u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 080269450.
 • Matični broj poduzeća: 3689875

Temeljni kapital u iznosu HRK 419.200,00 uplaćen je u cijelosti.

Članovi uprave:

 • Igor Dražić, direktor
 • Damir Dražić, direktor
 • Zdenka Dražić, direktor

Sjedište:

 • Eldra d.o.o.
 • Kneza Ninoslava 9
 • Lug Samoborski
 • HR-10432 Bregana
 • Croatia (Hrvatska)

Kontakt podaci:

 • e-mail: eldra@eldra.hr
 • telefon: +385 1 3375 125
 • telefax: +385 1 3325 300

Kontakt osobe:

 • Igor Dražić +385 91 4058 111
 • Damir Dražić +385 91 3232 055

Žiro računi kod subjekata:

 • HR9323600001101236786 kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb
 • HR5624840081102885752 kod Raiffeisen bank d.d., Zagreb
 • HR9725000091101265019 kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb