eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

distribucije / matrice

Eldra - distribucije / matrice

distribucije / matrice

Pomoću programabilnih matrica moguće je bilo koji ulazni signal jednostavno preusmjeriti na bilo koji od zadanih izlaza te te time povećavamo fleksibilnost video sustava.

katalog opreme
distribucije / matrice
AnalogWay EventiX
AnalogWay EventiX

Količina: 3

Računalni i video up/down mikser/scaler/seamless switcher + edge blenderi. Mogućnost višestrukih efekata (cut, wipe, fade, PIP, title) i ubacivanja logotipa. Osam univerzalnih ulaza, a osim kao mikser može se koristiti i kao 8x2 matrica. Opcija SDI.

tehnička dokumentacija stranica proizvođača