eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

RK1 Digital 4:3/16:9

Eldra - RK1 Digital 4:3/16:9

RK1 Digital 4:3/16:9

Ova potpuno opremljena kola za terensku produkciju projektirana su s ciljem da pokušaju odgovoriti na svaki zahtjev u ponekad nemogućim uvjetima. Podržavaju osam full broadcast kamera Hitachi Z3500.

katalog opreme
RK1 Digital 4:3/16:9
ClearCom AC-10H
ClearCom AC-10H

Količina: 1

Telefonski i 4-wire hibrid, pretvarač telefonskog, 2-wire ili 4-wire signala u audio i obrnuto.

tehnička dokumentacija stranica proizvođača