eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

RK1 Digital 4:3/16:9

Eldra - RK1 Digital 4:3/16:9

RK1 Digital 4:3/16:9

Ova potpuno opremljena kola za terensku produkciju projektirana su s ciljem da pokušaju odgovoriti na svaki zahtjev u ponekad nemogućim uvjetima. Podržavaju osam full broadcast kamera Hitachi Z3500.

katalog opreme
RK1 Digital 4:3/16:9
Hitachi RU-Z35
Hitachi RU-Z35

Količina: 6

Kontrola kamere Hitachi Z-3500 sa SDI izlazima direktno provedenim iz kamere, bez A/D konverzije.

stranica proizvođača