eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

RK1 Digital 4:3/16:9

Eldra - RK1 Digital 4:3/16:9

RK1 Digital 4:3/16:9

Ova potpuno opremljena kola za terensku produkciju projektirana su s ciljem da pokušaju odgovoriti na svaki zahtjev u ponekad nemogućim uvjetima. Podržavaju osam full broadcast kamera Hitachi Z3500.

katalog opreme
RK1 Digital 4:3/16:9
Snell&Wilcox IQ Modular
Snell&Wilcox IQ Modular

Količina: 1

Mainframe s raznim modulima od audio i video distribucija do A/D, D/A konvertera i frame synchronizera.

tehnička dokumentacija stranica proizvođača