eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

RK1 Digital 4:3/16:9

Eldra - RK1 Digital 4:3/16:9

RK1 Digital 4:3/16:9

Ova potpuno opremljena kola za terensku produkciju projektirana su s ciljem da pokušaju odgovoriti na svaki zahtjev u ponekad nemogućim uvjetima. Podržavaju osam full broadcast kamera Hitachi Z3500.

katalog opreme
RK1 Digital 4:3/16:9
Sony DSR-DR1000P
Sony DSR-DR1000P

Količina: 2

HDD videorecorder u DV kvaliteti zapisa. Moguće je koristiti ga kao slow motion recorder ili kao playout.

tehnička dokumentacija stranica proizvođača