eldra - audio video lighting rental

najam audio, video i rasvjetne opreme

HD-SDI montaža

Eldra - HD-SDI montaža

HD-SDI montaža

HD montaža temeljena na AJA Kona II sustavu i Apple XServe pogonu. HD materijali se mogu učitavati i printati u full HD formatu preko dual channel SDIa. Materijali se učitavaju u 4:4:4 kvaliteti preko 14bit samplera.